webgara
مطالب یافت شده برای :

زمان یک مفهوم مطلق نیست یعنی چه

به نظر مي‌رسد كه علم قادر به توصيف يا حتي تصور چيزي منطقي، در عميق‌ترين مفهوم كلمه، در لحظه ابتدايي نيست، هنگامي كه هنوز زمان در صفر مطلق بوده و هنوز...
عدد يك و از دنبال آن سي و دو صفر! و اما اينكه چه چيزي قبل از اين لحظه آفرينش رخ داده است. به نظر مي‌رسد كه علم قادر به توصيف يا حتي تصور چيزي منطقي، در عميق‌ترين مفهوم كلمه،...
جا هست و هیچ جا نیست؛ یـعـنـی هـمـه فلزات در همه زمان ها و مکان ها در حرارت انبساط پـیـدا مـی کـنـند. مفهوم کلی هر مثلث با دو زاویه قائمه مساوی اسـت. هـمـه جـا هـست و هیچ جا نیست
نیست. این تفکر اولا به تکثر این مفهوم چه در زمان و چه در مکان های مختلف باور دارد و ثانیا آن را همچون همه پدیده های ذهنی و مادی دیگر، حاصل نهایی فرایندهای اجتماعی و تعامل آن ها...
نیست; زیرا صفت در این حدیث به معنای «توصیف شدن » است; یعنی خداوند در وصف شدن با آنچه آفریده است، مباین است و از آن جا که صفات خداوند عین ذات اویند در حقیقت حدیث شریف بر مباینت...
تأثیر» یعنی «تأخیر در بروز و ظهور علائم اجابت» که این خودش یک بحث مستقلی است. علّت تأخیر در ظهور آثار اجابت دعا گاهی هم در تأخیر، مصلحتی هست. چه بسا الآن در این موقع اگر چیزی...
قصه‌هاي قرآن متنوع است، قصه‌هاي قرآن مطلق است، يعني مربوط به يك منطقه و نژاد خاصي نيست. قصه‌هاي قرآن هم با مغز كار مي‌كند و هم با دل كار مي‌كند، اينها امتيازات قصه‌هاي...
واقع شناسی است، نه خاطره نگاری، قصه‌های قرآن فشرده است، خلاصه است در یك صفحه، قصه‌های قرآن حقیقت دارد، خیال نیست، قصه‌های قرآن سازنده است، قصه‌های قرآن مفهوم است، همه می‌فهمند ك...
: تعارض‌هاي متحرك منظور از تعارضهاي متحرك اين است كه يك رابطه حقوقي در دو زمان متوالي به دو سيستم حقوقي متفاوت ارتباط پيدا كند. مطلوب ما در اين صورت اين است كه بدانيم در چه مرحل...
.22 مـفـاهـیم قطعی و کلی علوم همه جا هست و هیچ جا نیست؛ یـعـنـی هـمـه فلزات در همه زمان ها و مکان ها در حرارت انبساط پـیـدا مـی کـنـند. مفهوم کلی هر مثلث با دو زاویه قائمه...
مطلبی پیدا نشد
سایر مطالب سایت
0.025
×
Download